Oliver - Forever Business Owner

Oliver - Forever Business Owner

Senior Eagle Manager | Forever Living Products Toronto Canada

+1-647-352-2346 (Toronto, Canada FLP www.foreverliving.com)

oliver@flp.com

Circle Image

Moja priča

FOREVER je pomogao milionima ljudi širom sveta da ostvare snove o kojima nikada nisu sanjali.

FOREVER mi je dao priliku da podelim sa svetom fantastičnu mogućnost i odlične proizvode. Postignuta je finansijska nezavisnost i bolje zdravlje kroz ovu fantastičnu priliku. Ukoliko zdravlje doživljavate ozbiljno i vodite računa o vašoj finansijskoj budućnosti, Forever je prava prilika za Vas!