Oliver - Forever Business Owner

Oliver - Forever Business Owner

Senior Eagle Manager | Forever Living Products Toronto Canada

+1-647-352-2346 (Toronto, Canada FLP www.foreverliving.com)

oliver@flp.com

Circle Image

Миний түүх

FOREVER нь дэлхийн бүх хэсгийн сая сая хүмүүст тусалж тэдний боломжтой гэж хэзээ ч үзэж байгаагүй мөрөөдөлд нь хүргэсэн.

FOREVER нь гайхамшигт боломж, шилдэг бүтээгдэхүүнийг бүх дэлхийтэй хуваалцах боломжийг надад олгосон. Би энэхүү боломжийг ашиглан санхүүгийн хувьд бие даасан байдалд хүрч, эрүүл мэндийн байдлаа сайжруулсан. Хэрэв та эрүүл мэндээ онцгой анхаардаг, санхүүгийн ирээдүйгээ хянахыг хүсэж байвал, FOREVER нь таны хувьд хамгийн шилдэг боломж байх болно!