Oliver - Forever Business Owner

Oliver - Forever Business Owner

Senior Eagle Manager | Forever Living Products Toronto Canada

+1-647-352-2346 (Toronto, Canada FLP www.foreverliving.com)

oliver@flp.com

Circle Image

Moja Priča

FOREVER je pomogao milijunima ljudi širom svijeta kako bi ostvarili snove o kojima nikada nisu sanjali.

FOREVER mi je dao priliku da podijelim sa svijetom fantastičnu mogućnost i odlične proizvode. Postignuta je financijska neovisnost i bolje zdravlje kroz ovu fantastičnu priliku. Ukoliko zdravlje doživljavate ozbiljno i vodite računa o vašoj financijskoj budućnosti, Forever je prava prilika za Vas!