Oliver - Forever Business Owner

Oliver - Forever Business Owner

Senior Eagle Manager | Forever Living Products Toronto Canada

+1-647-352-2346 (Toronto, Canada FLP www.foreverliving.com)

oliver@flp.com

Circle Image

Kompania

Forever Living Products është një kompani marketingu me shumë nivele e zgjeruar anembanë globit me mbi 8.5 milionë shpërndarës që veprojnë në mbi 145 shtete dhe gjenerojnë mbi 2 bilionë dollarë në shitjet brenda një viti.

Forever Living Products dhe filialet e saja janë kultivuesit, prodhuesit dhe shpërndarësit më të mëdhenj të aloe vera në botë. FOREVER është vertikalisht e integruar, duke kontrolluar gjithçka, prej te fushat në fabrikë, te hulumtimi e zhvillimi, si dhe paketimi, transporti e shpërndarja. Linja ekskluzive e prodhimeve të FOREVER për shëndet dhe prodhimeve ushqyese për bukuri, kujdes të lëkurës, kontroll të peshës, kujdes personal dhe kozmetikë kanë ndryshuar mënyrën se si njerëzit ndjehen, duken dhe jetojnë!