Oliver - Forever Business Owner

Oliver - Forever Business Owner

Senior Eagle Manager | Forever Living Products Toronto Canada

+1-647-352-2346 (Toronto, Canada FLP www.foreverliving.com)

oliver@flp.com

Circle Image

Spoločnosť

Forever Living Products je multilevel marketingová spoločnosť, ktorá má po celom svete vyše 9,5 milióna distribútorov, je aktívna v 120 krajinách a vytvára maloobchodný obratviac ako 2 miliardy dolárov.

Forever Living Products a dcérske spoločnosti sú najväčšími pestovateľmi, výrobcami a distribútormi aloe vera na svete. Spoločnosť FOREVER je vertikálne integrovaná, kontroluje všetko od polí po továreň, výskum a vývoj, balenie, prepravu a distribúciu. Exkluzívna rada produktov FOREVER pre zdravie a krásu zameraných na výživu, starostlivosť o pokožku, úpravu telesnej hmotnosti, osobnú starostlivosť a kozmetiku zmenili pocity, výzor a život miliónom ľudí!